Hotel Kommer en Kwel

Jaar opvoering: 2009

Auteur: Kamiel Kemels

Regie: Freddy Opsomer

Over het stuk

Door het kelderen van zijn bankaandelen zit de eigenaar van hotel "" De Ark"" in een financiele crisis. Om niet helemaal bankroet te gaan maakt hij de nieuwe huisbazin heel wat wijs, behalve de waarheid. Als deze incognito komt logeren komen heel wat onduidelijkheden aan het licht. En alsof dit alles niet erg genoeg is, komt zijn dochter vertellen dat ze een 'ongelukje' heeft gehad met een binnenlandse buitenlander. U hoort het, een ""hotel vol kommer en kwel""

Affiche

Foto's