Een schat van een dochter

Jaar opvoering: 1983

Auteur: Jos Joosten

Regie: Georges Van Autrijve

Over het stuk

Hans Vandoorn houdt er van, met zijn vriend Joost Verlinden af en toe naar de herberg te gaan. Beiden hebben echter een snibbige vrouw, die hen geen zakgeld geeft, zodat er van hun vrome wens niet veel zou terecht gekomen zijn, als Hans er niets had op gevonden. Deze heeft echter zijn vrouw verteld, dat hij een kind heeft, van voor hij met haar trouwde, en dat hij daarvoor iedere maand een bedrag moet storten. Zijn vrouw gelooft het verzinsel, en geeft hem iedere maand het geld, dat natuurlijk door de twee vrienden lustig wordt verteerd. De zaak wordt echter minder aangenaam voor Hans als zijn vrouw een meisje heeft ontdekt, dat de naam draagt die hij zijn vrouw voor die van zijn vermeende dochter had opgegeven. Katrien laat het meisje op bezoek komen, op Hans’ verjaardag, bij wijze van verrassing. Het wordt nog erger als Katrien besluit haar vermeende stiefdochter in huis te houden, en als dit meisje blijkt de kelnerin te zijn uit een herberg ergens in de buurt, en waarop Dirk, de zoon van Katrien en Hans, is verliefd geworden. Terwijl Hans het ondanks alles heel plezierig vindt zijn vermeende dochter, Roosje, in huis te hebben, is Dirk minder goed gestemd omdat het meisje waar hij van hield thans zijn stiefzuster blijkt te zijn, en hij met haar dus niet zal kunnen trouwen. Allerlei vermakelijke gebeurtenissen doen zich dan voor, tot ten slotte de hele geschiedenis ten beste wordt opgelost, ook voor de dochter van Joost, Hans’ vriend, die volgens haar moeder zou moeten trouwen met Dirk, terwijl zij verliefd is op de brievenbesteller Karel Nieuwenhuis. Slotsom is zelfs dat de twee snibbige vrouwen, zowel die van Hans als die van Joost worden getemd, zodat uiteindelijk iedereen tevreden is.

Spelers

Hans Vandoorn
Katrien, zijn vrouw
Dirk, hun zoon
Joost Verlinden
Lisa, zijn vrouw
Eva, hun dochter
Karel Nieuwenhuis, postbode
Petronella Meyers
Roosje, haar dochter
Christiaan, knecht bij Joost

Foto's