De filosoof van Hagem (november)

Jaar opvoering: 1979

Auteur: Naar de roman van Jef Scheirs bewerkt voor toneel door Karel Ruyssinck

Regie: Ivan Himpe

Over het stuk

Op een vervallen boerderijtje te Hagem - een dorpje dat als twee druppels water lijkt op alle andere Vlaamse dorpjes - kluizen de gebroeders Titten en Naten Van Den Huyve. Niemand komt ooit bij die verstokte jonggezellen over de drempel dan Patatje, de koewachter, het oudste zoontje van Rozalie, een weduwe met zeven kinderen. De Van Den Huyves zijn rare kwanten. Naten, de oudste, is een duitenkliever en een mopperaar. Titten daarentegen is een joviale vijftiger, die niets aan zijn hart laat komen, op tijd en stond een borrel drinkt en Gods water over Gods akker laat lopen. Zijn grapjasserij en zijn simpele, maar gezonde levensfilisofie hebben hem de bijnaam van “ de filosoof van Hagem “ bezorgd. Naten krijgt op zijn zeventigste jaar het “ oud zot “ te pakken. Hij wil mordicus trouwen, want hij is het samenleven met zijn broer moe. Zijn uitverkorene is de vijftigjarige dorpskwezel Koletje Kambeel, die in vrekkigheid niet voor hem onderdoet. En het schraperige tweetal tracht natuurlijk Titten in de luren te leggen en hem het grootste deel van zijn eigendom afhandig te maken. Titten is echter ook niet van gisteren: met de hulp van Patatje bezorgt hij Naten en Koletje op de dag van hun ondertrouw een heuglijke verrassing, die het hele dorp op stelten zet. Als Koletje daarna nog verneemt dat haar aanstaande schoonbroer er niet aan denkt zich te laten bedotten en hun huis en hof openbaar wil laten verkopen, blijkt haar liefde tegen zulke beproevingen niet langer bestand te zijn. Zij geeft Naten de bons, maar behoudt het geld dat ze reeds van hem heeft ingepalmd. Naten komt het niet te boven ..... Titten zal nu op zijn beurt het avontuur van het huwelijk wagen en verschaft daarmee ondermeer pastoor Ambroos Ameels de schoonste verrassing en het grootste aardse genoegen van zijn leven, met name de vlag met zijn heilige patroon St. Ambrosius. Het feest kan beginnen.....

Spelers

Ambroos Ameels (pastoor)
Pee Rul (paardeslachter)
Nol (herbergier)
Nardus (veldwachter)
Notaris-Burgemeester
Koletje, de dorpskwezel
Rozalie, moeder Patatje
het volk van Hagem
het volk van Hagem
het volk van Hagem
het volk van Hagem
het volk van Hagem
het volk van Hagem
het volk van Hagem
broertje van Patatje
zusje van Patatje
zusje van Patatje
broertje van Patatje
broertje van Patatje
zusje van Patatje

Foto's