De klucht van de brave moordenaar (februari)

Jaar opvoering: 1979

Auteur: Jos Janssen

Regie: Ivan Himpe

Over het stuk

Het verhaal speelde zich af in de gevangenis van Veurne, waar sinds geruime tijd geen “pensionnairs” meer waren. Daardoor dreigde het gevang afgeschaft te worden. Natuurlijk zochten alle belanghebbenden naar allerhande middelen om daar een oplossing voor te vinden. Een onbekende jongeman,die blijkbaar niet paste in de omgeving, kwam men plotseling in beschuldiging te stellen, omwille van een onopgeloste moord van eertijds. Intussen klaarden alle gezichten op, de bestellingen vlogen de deuren uit, en de cipier voelde zich weer de gelukkigste man ter wereld. Een doodgewone handkus ligt immers aan de basis van een ontluikende liefde tussen Anneke en de gevangene. Door een stom toedoen van de cipier wordt een stel handboeien plotseling de liefdesketting tussen de twee geliefden. De cipier kan de verhouding van zijn dochter met de ”moordenaar“ niet verkroppen en probeert weerwraak te nemen. In het kader van het onderzoek arresteert de onderzoeksrechter bakker Verlent en zijn vrouw Sofie op beschuldiging van moord, die evenwel nog steeds volhielden dat het om een ongeluk ging. Ook zij werden in het gevang opgesloten. De cipier kwam intussen al handen tekort en dreigde er het Noorden bij te verliezen. Het verlossende telefoontje komt er voor de gevangene vanwege de onderzoeksrechter die weet te vertellen dat de gevangene de zoon is van Procureur-generaal Orban. Niets staat een huwelijk tussen de twee geliefden nog in de weg.

Spelers

Directeur van het gevang
Anneke (dochter van de cipier)
de gevangene
Rijkswachter
Mr. De Saint Hubert
Meester Lootens
Mej. Van Arkelen
Mr. Baert
Floor (beenhouwer)
David (kolenmarchand)
Doka (groenselvrouw)
zoontje van Doka